News

Accent Equity-owned Tempcon Group initiates European expansion through the acquisition of Berneco (entry in Swedish)

6 juli 2020

Accent Equity-ägda Tempcon Group tar första steget ut i Europa genom förvärv av Berneco


Tempcon Group är Sveriges ledande koncern inom temperaturkontrollerad logistik. Nu tar man ytterligare ett steg på sin resa och förvärvar Berneco Transport, en etablerad aktör på marknaden specialiserad på tempererade transporter till och från BeNeLux-länderna. Berneco blir Tempcon Groups tolfte förvärv sedan 2016.

Berneco bildades den 1 januari 1993 av Berne och Mattias Jönsson hemma i källaren i Ängelholm. Verksamheten är specialiserad på tempererade transporter av framförallt frukt och grönt från BeNeLux-länderna. Returlasterna till Europa består bland annat av olika typer av pappersprodukter. Bolaget arbetar som speditör och sysselsätter idag ett drygt 30-tal ekipage i sin trafik.

Berneco har en omsättning på cirka 70 miljoner kronor och antalet anställda är sex personer. Med förvärvet stärker Tempconkoncernen sin position som den ledande leverantören av tempererade transporter och kan nu erbjuda sina kunder ett ännu bredare utbud av tjänster. Med det väl utvecklade distributionsnätet koncernen har idag öppnas helt nya affärsmöjligheter med en så etablerad aktör på Europamarknaden som Berneco.

"Att genom förvärvet av Berneco Transport ta koncernens första steg söderut i Europa känns oerhört stimulerande", säger Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. "Vår ambition är att finnas med i hela värdekedjan från producent till konsument. Bolaget bidrar också med ny, internationell kunskap till koncernen som stärker oss i vårt fortsatta arbete."

"Berneco Transport är vår familjs livsverk och att nu få möjligheten att låta det leva vidare som en del av Tempcon Group känns fantastiskt bra", säger Jesper Rosén, vd på Berneco. "Vi har alltid haft en hög servicegrad och en god kvalité i vår leverans. Som en del av Tempcon känner vi nu att vi säkrar upp det för framtiden."

Verksamheten drivs oförändrat vidare i bolaget under ledning av de tidigare ägarna i andra generationen med bröderna Jesper Rosén och Mattias Jönsson i spetsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Benny Zakrisson, ordförande Tempcon Group och Partner på Accent Equity Partners, 076 009 97 75
Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. 072 964 76 88

Om Tempcon Group:
Tempcon Group är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entreprenörsdrivna bolag som alla delar en gemensam vision; att skapa värde för kunden genom säkra, klimatneutrala logistiklösningar för en hållbar framtid. Koncernen bildades 2016 och består idag av de helägda dotterbolagen Tommy Nordbergh Åkeri, PG Lots, Klimat-transport & Logistik, Claessons Transport, PL Fraktservice, Sydfrys, Mörarps Frystransporter, Logex, Tempcon Stockholm, B Andersson & Co Åkeri, Fiskhamnens åkeri samt Berneco Transport. Tempcon Group har en sammanlagd omsättning på ca 1 600 miljoner kronor och ägs av dotterbolagens grundare och företagsledningar tillsammans med investeringsfonden Accent Equity 2017, som är majoritetsägare.
www.tempcongroup.se

Om Accent Equity:
Accent Equity har sedan 1994 investerat i privata nordiska bolag där en ny partner eller ägare kan agera som en katalysator. Vår ambition är att investera i och utveckla bolagen till att bli nordiska, europeiska eller globala ledare genom en professionell, engagerad och långsiktig approach som resulterar i enastående och uthållig avkastning. Accent Equity Partners är investeringsrådgivare till alla Accent Equity-fonder.
www.accentequity.com
Följ Accent Equity Partners på LinkedIn
2020 Accent Equity V (2012) Portfolio company news