News

Accent Equity-owned Enerco Group grows by acquiring DynaMate (entry in Swedish)

19 augusti 2021

Enerco förvärvar DynaMate


Enerco förvärvar DynaMate AB som levererar tjänster inom underhåll, service och utveckling för industriföretag. Förvärvet, som formellt genomfördes den 18 augusti, innebär att Enerco växer med omkring 125 medarbetare och ytterligare stärker sin position som en kompetent och stabil partner till svensk industri.

Enerco Group har sedan starten 2015 etablerat sig som en innovativ partner för svensk industri. Nu tar bolaget ytterligare ett kliv för att möta kundernas behov och stärka erbjudandet. Förvärvet av DynaMate, som fram tills igår varit en del av Scaniakoncernen, är ett steg på Enercos fortsatta utvecklingsresa och kompletterar och tillför spetskompetens till bolagets befintliga tjänsteutbud.

- Vi är glada och stolta över att DynaMate AB nu blir en del av Enercokoncernen. Vi är imponerade av den kompetens som finns inom bolaget, inte minst inom utveckling och digitalisering av produktion och underhåll. Våra verksamheter kompletterar varandra på många sätt och det finns en samsyn kring värderingar rörande exempelvis hållbarhet och säkerhet. DynaMate har ett starkt varumärke och har dessutom utvecklat egna koncept, arbetssätt och processer för ökad produktivitet som vi vet kommer att skapa mervärde för många av våra kunder. Jag känner stor optimism inför att vi tillsammans kommer att stärka vår position som en nytänkande, kompetent och trygg partner till industrin, säger Niklas Pettersson, vd för Enercokoncernen.

Stärkt kunderbjudande
DynaMate har sin bakgrund i Scaniakoncernen och bildades när Scania valde att samla sina service- och supportfunktioner i en separat enhet. Bolaget är i dag fokuserat på tjänsteområdena produktion och underhåll, automation samt maskinservice. Centralt i verksamheten är utveckling av specialiserade tjänster med ett hållbarhets- och digitaliseringsperspektiv utifrån varje kunds förutsättningar. DynaMate finns idag på fem orter: Mora, Falun, Eskilstuna, Södertälje och Värnamo.

- Det känns mycket positivt att DynaMate blir en del av Enerco, som är ett av de ledande teknikbolagen mot svensk industri. Tillsammans med Enerco stärker och breddar vi vårt kunderbjudande och vi ser många positiva affärsmässiga möjligheter. Vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen framåt, säger Pär Holmgren, vd på DynaMate AB.

Kontaktpersoner
Niklas Pettersson, Vd Enerco Group
Tfn: 070 - 796 70 50
E-post: niklas.pettersson@enerco.se

Pär Holmgren, Vd DynaMate
Tfn: 08 - 522 933 01
E-post: par.holmgren@dynamate.se

Läs mer: https://www.mynewsdesk.com/se/enerco/pressreleases/enerco-foervaervar-dynamate-3122132

På Enerco arbetar vi tillsammans för att stärka svensk industri. Genom att ständigt söka smartare och effektivare sätt att hjälpa våra kunder bygger vi goda partnerskap som gör skillnad på riktigt. Vår koncern består av cirka 650 medarbetare som levererar teknik- och underhållstjänster av yppersta klass, alltid till konkurrenskraftiga villkor. Vi är verksamma på ett tiotal orter i Mellansverige. Vårt huvudkontor finns i Hofors.
2021 Accent Equity VI (2017) Portfolio company news