News

Accent Equity-owned Stål & Hyr merge with Dennis Maskinuthyrning

Entry in Swedish:
30 juni 2017

Stål & Hyr går samman med Dennis Maskinuthyrning och blir ett av de största uthyrningsföretagen i sydvästra Sverige


  • Stål & Hyr Group AB har ingått avtal med ägaren till Dennis Maskinuthyrning AB, Dennis Brandt, om att bolagen ska gå samman i en gemensam koncern
  • Dennis Brandt kommer fortsatt vara VD för Dennis Maskinuthyrning och går in som styrelseledamot och delägare i koncernen
  • Båda bolagen är verksamma inom uthyrning av maskiner och annan utrustning till främst byggindustrin
  • Bolagen kommer efter samgåendet tillsammans omsätta cirka 340 miljoner kronor genom uthyrning från elva depåer i sydvästra Sverige

Dennis Maskinuthyrning, grundat 1992 av Dennis Brandt, hyr ut maskiner och annan utrustning främst till byggindustrin. Bolaget har ett brett sortiment av transport-, anläggningsoch demoleringsmaskiner, lyftanordningar, energiutrustning, pumpar samt mät- och kontrollinstrument. Dennis Maskinuthyrning har huvudkontor och en depå i Landskrona, samt ytterligare depåer i Helsingborg, Höganäs, Kävlinge och Åstorp.

Stål & Hyr, aktivt sedan 1979 inom uthyrning av maskiner och annan utrustning till främst till byggindustrin, fick investeringsfonden Accent Equity 2012 som ny huvudägare i mars 2017. Bolaget fokuserar nu på stark tillväxt och planerar öppna en ytterligare depå i Ringön i Göteborg i början av 2018. Inräknat Stål & Hyrs befintliga depåer i Varberg, Kungsbacka, Falkenberg och Göteborg kommer den sammanslagna koncernen kunna erbjuda ett brett produktutbud längs västkusten och i nordvästra Skåne via elva depåer.

– Dennis Maskinuthyrning kommer fortsätta drivas lokalt och under samma firma som tidigare med Dennis Brandt som VD. Vi tror på lokalt företagande och ansvarstagande, och ser fram emot att välkomna Dennis som styrelseledamot och delägare i koncernen, säger Carl Fürstenbach, styrelseordförande för Stål & Hyr.

– Vi har känt till Dennis Maskinuthyrning i många år då bolaget har ett mycket gott rykte bland kunderna för sin servicegrad och tillgänglighet. Vi är imponerade av hur Dennis har byggt upp sin verksamhet och ser fram emot att gemensamt öka vår expansionstakt. Vi har redan nu ett antal intressanta pågående diskussioner, säger Jörgen Grubbeson, VD för Stål & Hyr.

– Genom samgåendet blir vi en av de största aktörerna inom maskinuthyrning i sydvästra Sverige och kan erbjuda våra kunder ett ännu bredare och djupare sortiment, tillägger Dennis Brandt, grundare och VD för Dennis Maskinuthyrning.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Grubbeson, VD för Stål & Hyr, 070-317 25 28
Dennis Brandt, VD för Dennis Maskinuthyrning, 070-710 04 50
Carl Fürstenbach, styrelseordförande för Stål & Hyr, 070-322 98 99
2017 Accent Equity V (2012) Portfolio company news