News

Accent Equity-owned TempCon Group acquires B Andersson & Co åkeri AB in Gothenburg (entry in Swedish)

25 februari 2020

Tempcon Group stärker sin ställning på den svenska marknaden för tempererade transporter genom att förvärva B Andersson & Co Åkeri AB i Göteborg. Affären omfattar hela B Anderssons verksamhet med såväl inrikes- och utrikestrafik som terminalverksamhet.

B Andersson & Co Åkeri bedriver sedan åkeriet bildades 1914 verksamhet i Fiskhamnen i Göteborg. Bolaget är inriktat på tempererad logistik med såväl inrikes fjärrtrafik som transporter till och från Norge, Danmark, Finland och Baltikum. Utöver detta har bolaget en väl utvecklad distributionstrafik i Göteborgsregionen och på Västkusten med bas i två terminaler i Göteborg för kylt- och fryst gods samt torrgods.

Årsomsättningen i B Andersson & Co Åkeri uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Företaget har drygt 50 anställda och en fordonsflotta på 18 lastbilsekipage.

För Tempconkoncernen innebär förvärvet av B Andersson & Co Åkeri en stark etablering i Göteborg med lokal närvaro samtidigt som erbjudandet till marknaden utökas med tjänster utanför Sveriges gränser.

B Anderssons är en viktig pusselbit för vår koncern, säger Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. Det känns väldigt bra att kunna knyta ett så välrenommerat och anrikt företag till vår familj. De tillför både spetskompetens inom nya verksamhetsområden samt ytterligare geografisk täckning för Tempcon.

Även Bo Andersson, vd för B Andersson & Co Åkeri, ser positivt på affären.

För oss på B Anderssons känns det som ett naturligt steg att bli en del av Tempcon Group, säger han. Vi har under många år samarbetat med flera av dotterbolagen inom Tempconkoncernen och i en allt tuffare bransch känns det stabilt att vara en del av Tempcon inför framtida utmaningar samtidigt som vi kan utveckla verksamheten ytterligare.

Verksamheten drivs oförändrat vidare i bolaget under ledning av de tidigare ägarna i fjärde generationen, Bo Andersson och Gunilla Thörn-Olsson, som i samband med transaktionen även blir delägare i Tempconkoncernen.

Läs mer:
tempcongroup.se/nyheter
2020 Accent Equity V (2012) Portfolio company news